nasrinesetodeنسرین ستوده در گفتگو با خبرنگار انتخاب خبر افزود: مرجع قضایی کاشان به درستی عمل کرد به دلیل اینکه خانم شجری زاده در تهران دارای پرونده بوده است و وقت رسیدگی به پرونده بیستم خرداد تعیید شده است.

وی ادامه داد: وقتی موکل من به تهران منتقل شد چون قبلا وثیقه ای به میزان 100 میلیون تومان سپرده بود دادگاه با پذیرش وثیقه قبلی ایشان را بدون قید و شرط آزاد کرد و شاپرک شجری زاده که یک هفته دور از پسر خردسالش در زندان به سر می برد امروز نزد خانواده و فرزندش بازگشت.

وکیل شاپرک شجری زاده در پاسخ به سوالی درباره وضعیت سلامتی موکلش گفت: شاپرک طی مدتی که در زندان کاشان به سر می برد همزمان مدتی دست به اعتصاب غذای خشک و مدتی دست به اعتصاب غذای تر زده بود و طی یک هفته ای که در بازداشت به سر می برد حال چندان مساعدی نداشت.

نسرین ستوده تصریح کرد: امروز هم حال جسمانی خانم شجری زاده چندان مساعد نبود، به طوری که وقتی امروز ایشان را ملاقات کردم از درد قلبش شکایت داشت. اما به هر حال شاپرک شجری زاده پس از آزادی، اعتصاب غذای خودش را شکست و براساس آخرین اخبار دریافتی او اکنون در شرایط بهتری قرار گرفته است.

shaparakshajarizadeh 2