صفحه اصلی  | تماس با ما | عضویت   [امروز : جمعه 29 تير 1397 ]  
  1397/02/27 6:22 صبح      B
فقر در غیزانیه خوزستان و روستاهایش (+عکس)

پا که در روستا گذاشتیم تند باد آرام گرفته و کوچه ناکوچه های حمیره و یحیشه غرق در گل ولای مخلوط به فضولات حیوانی بود. فضولاتی که در حاشیه منازل تلنبار بوده و با یک باران سیل آسای چند ساعته همراه با طوفان غافلگیر کننده ، فرش کوچه های تنگ و معوج روستا شده است.

به گزارش مردم سالاری؛ وقتی خبرها از قطع ارتباط چندین روستا در ۷۰ ، هشتاد کیلومتری شرق اهواز در حاشیه یکی از بزرگترین میادین نفتی ایران پیچید، خود را به غیزانیه در ۵۰ کیلو متری اهواز و از آنجا به روستاهای زرگان معمر در ۲۵ کیلومتری سمت جنوب رساندم.

فقر در غیزانیه خوزستان و روستاهایش (+عکس)

آثار تندباد به سرعت نمایان شد. سقوط نامتوازن و کمرخم دهها پایه تنومند سیمانی برق کنار جاده در صحرایی شبه عریان رشته خمیازهای ممتد راننده را پاره کرده و او را حالی به حالی کرد . گفت : « آهان ! ببین چی شده !؟ دیگه راه را گم نمی کنیم.»

فقر در غیزانیه خوزستان و روستاهایش (+عکس)

دنبال چند روستا در صحرای وسیع
در برهوت مسیر زرگان معمر، من و راننده دنبال چند روستا می گشتیم . هر آنچه در برابر ما نمایان می شد کمی بعد در سرابی گرداگرد ناپدید می گشت.

همه چیز در آن سراب ناپدید شده است، جز خود سراب. سرابی که نه دیوار داشت نه در . بلکه "در به دری" و «هیچ» بداشت . جز صدای موتور ماشین تویوتا وانت و زوزه های باد که گاهی بر همدیگر غلبه می کردند صدای دیگری نبود . سراب هم که خیال تمامی نداشت. داشتم می دیدم بیشتر در این سراب فرو می رفتیم که ناگهان از دور شعله های روشن در صحرای زرگان بیت معمر نمایان شد . شعله های روشن چاههای نفت. راننده ادامه داد : « وقتی توی راه نشانی رو میگرفتم گفتند توی اون صحرا شعله های روشن چاههای نفت زیاد است و راه را گم نمیکنید. »

علوان از بچه های پیگیر روستا کنار جاده منتظر ما بود . تماس تلفنی ما با او از وقتی که وارد آن بیابان شدیم قطع شده بود. حدس درستی زده بود که وسط راه احتمالاً در آن یکی دو راهی ، راه را گم کنیم؛ و اگر بچه های تیشه به دست که برای لخت کردن پایه های افتاده سیمانی برق آمده بودند، نبود چه بسا سر از تل أسود به سمت خلفیه ( رامشیر ) در می آوردیم. گفت : « بریم پیش شیخ . دیوار خونه شیخ هم ریخت از شدت طوفان. تعدادی از گوسفندان شیخ هم کشته شدند. اون همه چی رو به شما خواهد گفت . روستا خیلی مشکل دارد . اون روز نفهمیدیم چطور شد ؛ یکدفعه همه چیز به هم ریخت. ناگهان باد و باران اینجا طوفان به پا کرد. »

کوچه های گلی را پیاده گشتیم . وسط هر کوچه ناگهان حفره هایی مقابل ما نمایان می شد. داخل هر حفره چاهی است . علوان می گوید : "این چاهها منبع آب منازل است . چاهها با عمق ۲۰ متر پایین آب دارد ولی آبشان شور است. فقط جهت شستشو. آب لوله کشی نداریم. یعنی داریم منتهی هفته ای یکی دوبار بیشتر نمیاد آنهم برای یکی دو ساعت. آب آشامیدنی هم با تانکر برای ما می فرستند."

دم هر خانه ای آب انباری تعبیه شده تا خانواده ها سهمیه خود را در آن نگهداری کنند . ترس از این دارند که مبادا از قلم بیفتند و آب به روستا نرسد . پیش آمده که روستا برای چندین روز بدون آب بوده و کسی برای نجاتشان نیامده است. از حفر چاه عمیق برای دسترسی به آب شیرین منع شده اند .

شیخ کریم عبدالرضا فرزند شیخ أسحاق می گوید : دور و بر ما دهها چاه نفت هست . آنها حق دارند چاه ۷۰ متری آب کنار دکل حفر کنند امّا ما که صدها سال اینجا هستیم حق نداریم ، و به کنایه ادامه داد : « احتمالاً آنها می ترسند ما هم به نفت برسیم . آخه نفت مال آنهاست . »

فقر در غیزانیه خوزستان و روستاهایش (+عکس)

رقص با کاهگلها
گوشم با آنها بود؛ امّا نگاهم را آوارها برد . هیچ دیواری نبود که عرض بر طوفان بالا آمده باشد و تاوان مقاومت داشته است، همه به تل و آوار تبدیل گشته است ، جز دیوار های گلی .چهره روستا مشوه و دگرگون است .زمانی که خانه ها گلی بود به یاد ندارند طوفان چنین کرده باشد .

حسن بنواری با یکدست در حال ترمیم بخشی از دیوار فرو ریخته حیاط خانه خود است ، گفت : "از من عکس بگیر و نشان همه بده بگذار ببینند وضع مرا . ببینند چگونه من که یک دست دارم و یک پا با چنین وضعی اینجا افتاده ام . ببینند ؛ شاید کسی به کمکم بیاد و مرا از این وضع نجات دهد . دست راست و پای چپش را در حادثه ای از دست داده بود ."

دیدم با یک دست سوراخ دیوارش را با گل گرفته است ، تنها و یک دست . دیدم انگار با کاهگلها جشن رقصی به پا کرده است .

آن ور حسن دو سه نفر نیز مشغول آوار برداری بودند . دیوار بلوکی خانه آنها کاملاً ریخته بود و حدود ۱۵ رأس گوسفند زیر آوار دفن شده بود . حالا حیاط منزل و بیرون یکی شده و تا برپایی دوباره آن منتظر کمک های مردمی یا مؤسسات خیریه هستند .

از یکیشان پرسیدم : کسی از مقامات دولتی برای بازدید از خسارتها نیامده ؟ گفت : چرا آمدند . آقای هاشمی بخشدار ۳ روز اینجا بود. گفتند به شما وام می دهیم . اما وام به چه درد ما می خورد . آنها ضامن می خواهند . ما که ضامن نداریم . ده دولتی در قالب وام های کم بهره است منتهی روستائیان استقبال نمی کنند چون توان باز پرداخت ندارند . اکثراً بیکار هستند و درآمد خاصی ندارند . کشاورزی و دامداری هم که تقریباً با کمیاب شدن آب و نزولات جوی از بین رفته است. کاملاً .

کامل زرگانی ادامه داد: روستاییان هیچ منبع درآمدی ندارند . بیکاری و تنگدستی باعث شده اکثر مردم این روستاها به سمت حواشی شهرها مهاجرت کنند .

از او می پرسم دور تا دور این روستاها شعله های نفت روشن است و کامل که متوجه منظورم شد سری تکان داد و گفت: عمو جان از زمان آمدن نفت به این صحرا سراغ ندارم کسی از اهالی این روستا تا حالا به کار گرفته شده باشد . اگر چنین بود وضع ما که این نبود، همه مهاجرت نمی کردند، ما تا حالا از این نفت خیری ندیدیم.

فقر در غیزانیه خوزستان و روستاهایش (+عکس)

نمود دولت در مسیر معمر
با قهوه عربی از ما پذیرایی کردند. مضیف شیخ خیون زرگانی. مضیفی بسیار وسیع برای مهمانیهای متعدد. چند روستای دیگر را هم باید بازدید می کردیم .

منتظر خالد بودم از بچه های مؤسسه خیریه ندای کرامت انسانی که همراه ما آمده بود. رفته بود تا از دو مدرسه روستا بازدید کند. هوا این روز ها کم کم رو به گرما می رود و ظاهراً کلاسهای هر دو مدرسه بدون کولر و پنکه است .
وسط گل و لای کوچه پا که جا پای علوان می گذاشتم کفشهایم کمتر گلی می شد. زمان رفتن است و علوان حالا راهنمای ماست. روستاهای سیب مندیل ، شمه ، عویفی (بیت زایر عبد) ، ابو یرو ، المسلمیه و غدیر السبع را هم رفتم .

وضعی شبیه به آنچه در روستای حمیره و یحیشه دیدم داشتند؛ بلکه بدتر. روستاهایی با دیوارهای فروریخته. به جز خدمت برق و چراغانی معابر چیز دیگری از وجود خدمات دولت در مسیر روستایی معمر نمایان نبود.

فقر در غیزانیه خوزستان و روستاهایش (+عکس)

در انتظار بزرگترین طرح ملی آبرسانی
بخشدار غیزانیه مدت ۳ روز بین روستائیان آسیب دیده حاضر شده و کمک های لازم را بررسی کرده بود .

دکتر شاهین هاشمی در خصوص مشکلات این روستاها و نبود آب آشامیدنی گفت : حدود ۸۵ روستا با جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر در بخش غیزانیه از مدتها قبل با مشکل آب آشامیدنی مواجه است . سال گذشته طرح آبرسانی ۶۷ کیلومتری مصوب شد ، با هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان . اما متاسفانه آبفار ( شرکت آب و فاضلاب روستایی) تا کنون فقط ۷ کیلومتر آنرا اجرا کرده است .

او ادامه داد : این طرح بزرگترین طرح ملی آبرسانی به مناطق روستایی ایران است که هزینه اجرا آن بخشی از صندق توسعه ملی و بخشی هم با مشارکت وزارت نفت است . اما آبفار تاکنون نسبت به اجرای آن اقدام عاجلی صورت نداده و کم کاری کرده است که این امر اخیرا با اعتراض استاندار همراه شد و پیش بینی میکنم عملیات اجرایی شکل جدی تری به خود بگیرد .

سرابی که رنگ باخت
قبل از تاریکی هوا باید برمی گشتیم تا راه را گم نکنیم . اطراف روستا طوفان سقف حلبی خیلی از منازل ، کپرها و آب انبارها و آغل ها را با خود برده بود و صدها متر آنطرف پرت کرده بود. بسان گیسوان به هم ریخته یال اسب های شیخ أسحاق. اسب های شیخ در فضای باز به درختی کهور کنار جاده به طنابی بسته شده بودند. الوذن؛ اسب های اصیل عرب.

آخرین عکس ها را گرفتم و به راه افتادیم . صحرا و سرابش هنوز جلویمان نمایان نشده است . راه برگشتنی انگار کمی آشناتر می آمد . هر چه بیشتر می رفتیم ، سراب را که در راه آمدن برای زمانی ما را در خود می بلعید گویا ابهت خود را از دست داده و کم اثرتر شده است. جلوتر وسط راه امّا، سراب، رنگ خود را به هوای گرگ و میش باخته بود.

 
    
12345
 
ارسال نظرات
نام
ایمیل
 
متن
   


تبلیغات
 آخرین اخبار
سفره‌های مردم را خالی می‌کنند تا به آقازاده‌ها نان و کباب بدهند 

ابراز علاقه ترامپ از دیدار دوباره با پوتین و حمایت پوتین از ترامپ 

ارز دولتی نرسید/ پرواز تهران-استانبول لغو شد 

واکنش رئیس جمهور آمریکا به جریمه ۵ میلیارد دلاری گوگل 

دو بسیجی طی یک درگیری در کورین زاهدان کشته شدند  

تحلیل روس ها درباره نشست ترامپ با پوتین روسیه نباید به ایران خیانت کند 

متهم فراری ردیف سوم موسسه ثامن کیست؟ چند نکته از دادگاه ثامن که در گزارش شرق نیست 

دیدار هیات آمریکایی با مقام‌های تُرک برای مذاکره درباره تحریم‌های علیه ایران 

نارضایتی‌های دنباله‌دار کارگران گسترش آهن‌راه/ کارگران شب را در راه‌آهن ماندند و امروز سر کار حاضر نشدند 

ویدیو: روسیه قرار بود بعد از برجام، ۳ فروند هواپیمای سوپرجت ۱۰۰ سوخو را به ما اجاره بدهد که چون بالای ۱۰ درصدش تولید آمریکا بود بعد از دو سال مذاکره اجاره ندادند. گفتند شما آمریکا را مثل ما درک نمی کنید 

احضار و بازداشت یک فعال کارگری در مریوان 

فيلم/ استاددانشگاه: پولی که بازار ارز وسکه را به هم می‌ریزد نمی‌تواند پول در دست مردم باشد  

فيلم/ درددل کودکان شین‌آبادی با "قانون" درباره بی‌مسئولیتی دولتمردان پیشین و امروزی که زندگی آن‌ها را در آتش بی‌خیالی سوزاند  

وام‌های میلیاردی به مجریان «خنده‌باز» و «گر‌یه‌ساز»/ بخندیم یا گر‌یه کنیم؟! 

قتل دوست برای ازدواج با همسرش 

ژاپن واردات نفت از ایران را متوقف می کند  

لغو پخش پیام ماهواره‌ای قاسم سلیمانی به مردم غزه 

کیهان: رسانه‌های کرواسی هم به رییس‌جمهورشان حمله کردند اما ما هنجارشکنی او را پخش کردیم / او مست بود و اگر باران نمی‌آمد، توپ‌جمع‌کن‌ها را هم ماچ می‌کرد!  

بازداشت تعدادی از شهروندان در سوسنگرد 

درآمد میلیاردی ترکیه از گردشگران ایرانی 

اخراج دانشجوی بهایی از دانشگاه آزاد کرمان 

بازداشت خواننده پاپ با دستور قاضی کیفری 

فساد برنامه ریزی شده: گندم را با خاک و شن مخلوط می کنند 

صوت/ فایل صوتی درز کرده از مکالمات سلمان خدادادی نماینده متجاوز مجلس 

فيلم/ ۲۷ تیرماه؛ این‌جا کویر لوت نیست، این‌جا زاینده‌رود مردم اصفهان است  

ارسال ۷۰۰ پرونده مرتبط با واردات خودرو به تعزیرات 

‍ ۹۳ درصد کشور خشک و نیمه خشک است 

بیانیه جمعی از پرستاران خطاب به مردم ایران 

‍ کشته شدن یک سرباز وظیفه در درگیری با اشرار مسلح 

سرکردگان حماس از هشدار مصر ترسیدند و در مراسم قدردانی از رژیم ایران شرکت نکردند. 

تیرخلاص بانک سرمایه‌ گذاری اروپا به برجام 

امروزدریافت‌های میلیاردی دومجری تلویزیون (مهران مدیری و احسان علیخانی) ازموسسه ثامن الحجج تیترسایتهای خبری بود  

فيلم/ صف طولانی و ازدحام جهت دریافت ارز مسافرتی در فرودگاه خمینی  

آخرین وضعیت پرونده اسفندیار رحیم مشایی  

علاءالدین بروجردی بازداشت شد  

پایان اعتصاب غذای «محمود بهشتی» 

‍ دفتر «منوچهر متکی» دریافت وام چندین میلیاردی را تکذیب کرد 

برادر «علی عبدالله صالح» ترور شد 

وام 124 میلیاردی وزیر احمدی نژاد با سود 4 درصد! 

بازداشت شبانه یک مقام فاسد مرتبط با پرونده خودرو 

روسیه پشت ایران را خالی خواهد کرد؟ مخمصه جدید ایران در سوریه!! 

مربی ورزشی متجاوز بازداشت شد 

بستری شدن عارف غفوری شعبده باز ایرانی در بیمارستان قاهره عکس 

واکاوی بی‌تفاوتی مردم، در لحظه قتل یک زن توسط شوهر پنجمش در خیابانی در تهران! 

حجت الاسلام غرویان: حجاب واجب است، اما اجباری نیست/ قوانین مربوط به حجاب باید بازنگری شود 

بیش از ده تجمع اعتراضی در یک روز: کارگران و بازنشستگان و مالباختگان 

ایران می‌گوید دونالد ترامپ ۸ بار برای مذاکره با حسن روحانی درخواست داده بود 

پاسدار شاطری: در کمتر از ۲ هفته مشکل برق ۷۳ روستای بیروت را حل کردیم/فیلم 

کیهان : شعار "نه شرقی نه غربی" مال قدیم‌ها بود 

داور پرافتخار ایرانی هم ممنوع التصویر شد 

اعتراف دادستان به شکست در مقابل زنان 

فیلم/ تظاهرات کارگران شهرداری فسا (فارس) در اعتراض به عدم دریافت حقوق خود مقابل ساختمان شورای شهر/ 26 تیر 

فيلم/ خوزستان؛ صیادان محلی با انتشار این فیلم از مرگ هزاران ماهی در روستای دحیمی بستان به دلیل کم آبی رودخانه کرخه خبر می دهند  

دو تن از پیشمرگه‌ها در حمله توپخانه‌ جمهوری اسلامی کشته شدند 

رئیس سازمان انرژی اتمی از راه‌اندازی کارخانه تولید روتور سانتریفیوژ خبر داد  

ترامپ: عجله‌ای برای خلع سلاح اتمی کره شمالی نداریم  

نایب‌ رییس اتاق بازرگانی ایران: واریز 1800 تومان از هر دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص! 

جزئیات تازه از قتل وحید مرادی در زندان 

‍ ادعای عجیب نابودی ایران توسط حافظ و مولوی! 

فيلم/ نارضایتی یک خانم مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید رجایی قزوین از ترس اینکه خبرنگار از شرایط بیمارستان فیلم یا عکس نگیره خود بیمارستان زنگ زدن 110 مامور آمد/ 26 تیر 97 

رضا خاتمی: اصلاح طلبان ابایی از این ندارند که بگویند ما سوپاپ اطمینان نظامیم 

ترامپ دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را پذیرفت 

نظر کدخدایی درباره بازگشت جایگاه نخست‌وزیری و تغییر قانون اساسی 

بالاخره نهاد دستور دهنده ی پخش اعترافات مائده هژبری مشخص شد 

ممنوعیت پوشیدن آستین‌کوتاه برای رانندگان قزوینی 

واکنش نماینده شیراز به تعطیل کردن آبشار مارگون 

خشک شدن زاینده‌رود ۲۵ هزار کشاورز در اصفهان را بیکار کرد 

نتقاد روزنامه الوطن سوریه از ولایتی 

فرانسه: واشنگتن تمامی خواسته‌های اروپاییان را برای معافیت از تحریم رد کرده است 

مکارم شیرازی: FATF (مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) یک کنوانسیون استعماری است/ اگر آنرا بپذیریم نوبت به رسمیت شناختن اسرائیل و حقوق بشر خواهد رسید/در ایران روحانیت شیعه وابسته به حکومت نیست! 

 

 تمام حقوق این سایت متعلق به ایران سرفراز است