محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان از بیکاری حداقل ۲۵ هزار تن در شرق این استان به دلیل «خشک شدن زاینده‌ رود و عدم امکان کشاورزی» خبر داده است. خشکیدن زاینده‌رود و بحران کم‌آبی موجب اعتراضات گسترده کشاورزان در اصفهان شد. کشاورزان اصفهانی در یکی از اعتراضات خود محل برگزاری نمازجمعه این شهر را اشغال کردند. اعتراض‌های کشاورزان با خشونت پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب شد. استاندار اصفهان هم در حمایت از خشونت علیه معترضان گفته «به هیچکس اجازه نمی‌دهد که ناامنی برای سرمایه‌گذار به وجود بیاورد».